Profile Picture

Tính năng trò chuyện nhóm với người dùng.

9달 전
Bạn ơi cho mình hỏi giờ tính năng chát voice, trò chuyện nhóm với bạn bè trên trang web này ở phần nào nhỉ. Mình ko thấy. Thank bạn nhé.

인기

Profile Picture
Profile PictureFlag영어 (English)13시간 전
코멘트: 1보고하기
Profile Picture
Profile Picture
Mary
Flag영어 (English)10시간 전
코멘트: 0보고하기
personality
describing yourself
vocabulary
Profile Picture
Profile PictureFlag영어 (English)9시간 전
코멘트: 0보고하기
Profile Picture
Profile PictureFlag영어 (English)16시간 전
코멘트: 8보고하기
MapProfile Picture
영어 (English)
Flag 베트남
10:55 AM (GMT+07:00)
버블링 가입일:: 2015년 9월 15일