0

Tính năng trò chuyện nhóm với người dùng.

일 년 전
Bạn ơi cho mình hỏi giờ tính năng chát voice, trò chuyện nhóm với bạn bè trên trang web này ở phần nào nhỉ. Mình ko thấy. Thank bạn nhé.

인기

0
Flag영어 (English)2시간 전
코멘트: 0보고하기
enghlis
portuguesse
french
learn spanish
0
Flag영어 (English)18시간 전
코멘트: 3보고하기
0
Flag스페인어 (Spanish)3시간 전
코멘트: 0보고하기
0
Flag영어 (English)4시간 전
코멘트: 1보고하기
MapProfile Picture
영어 (English)
Flag 베트남
1:16 PM (GMT+07:00)
버블링 가입일:: 2015년 9월 15일