Profile Picture

Tính năng trò chuyện nhóm với người dùng.

7달 전
Bạn ơi cho mình hỏi giờ tính năng chát voice, trò chuyện nhóm với bạn bè trên trang web này ở phần nào nhỉ. Mình ko thấy. Thank bạn nhé.

인기

Profile Picture
Profile Picture
Bridie
Flag영어 (English)15시간 전
코멘트: 0보고하기
Profile Picture
Profile Picture
Muntassir
Flag아랍어 (Arabic)한 시간 전
코멘트: 0보고하기
Profile Picture
Profile Picture
Bridie
Flag영어 (English)18시간 전
코멘트: 3보고하기
past simple
present perfect
bridie
MapProfile Picture
영어 (English)
Flag 베트남
7:58 AM (GMT+07:00)
버블링 가입일:: 2015년 9월 15일