0

How do I add myself as a teacher?

일 년 전
שלום אני מלמדת גם עברית וגם אנגלית. איך אפשר להוסיף את המקצוע אנגלית כדי שתלמידים יוכלו ללמוד אצלי?
תודה
Hi I teach both Hebrew and English. How can I add Hebrew so that students can find me?
Thanks!
conversation
hebrew
learning
teaching
spoken
beginners

인기

0
Anna
Flag스페인어 (Spanish)2일 전
코멘트: 8보고하기
0
0
Ana Belen
Flag스페인어 (Spanish)5시간 전
코멘트: 0보고하기
español
documental
practicar

Ruth

Flag
(13)
$17.00-20.00
USD/h
class
영어 (English)
globe
영국
time
47
레슨 예약할까요?