0

Tính năng trò chuyện nhóm với người dùng.

일 년 전
Bạn ơi cho mình hỏi giờ tính năng chát voice, trò chuyện nhóm với bạn bè trên trang web này ở phần nào nhỉ. Mình ko thấy. Thank bạn nhé.
MapProfile Picture
영어 (English)
Flag 베트남
1:41 AM (GMT+07:00)
버블링 가입일:: 2015년 9월 15일