0

„DOAR” vs. „DECÂT”

6달 전
Salutări din România! (Greetings from Romania!)

Azi vreau să vă învăț ceva foarte important. (Today I want to teach you something very important.)

Este vorba despre diferența dintre „doar” și „decât”. (It is about the difference between ”doar” and ”decât”. )

Amândouă exprimă ideea de „only”. (Both of them express the idea of ”only”. )

Dar, „doar” se folosește cu verbe la afirmativ și „decât” cu verbe la negativ. (But ”doar” is used with affirmative verbs and ”decât” with negative verbs. ”Decât” can be translated as ~nothing but~)

De exemplu: (For example:) 1.Acea persoană înțelege doar engleză. That person only understands English. あの人は英語だけ分かります。

2.Acea persoană nu înțelege decât engleză. That person doesn't understand any language but English. あの人は英語しか分かりません。
romanian

인기

0
Irma
Flag스페인어 (Spanish)3시간 전
코멘트: 1보고하기
si
yes
oui
ja
0
Marika
Flag영어 (English)하루 전
코멘트: 1보고하기
autumn
italian challenge
imperative verbs
italiano
meditare
0
Ahmad
Flag아랍어 (Arabic)8시간 전
코멘트: 0보고하기
arabic
language
arab

Maria-Camelia

Flag
(216)
$21.50-24.00
USD/h
class
루마니아어 (Romanian)
globe
루마니아
time
303
레슨 예약할까요?