0

A few must-know adverbs and phrases for connecting thoughts in Romanian

10달 전
* Câteva adverbe pe care trebuie să le știi pentru a-ți conecta gândurile:
* A few must-know adverbs and phrases for connecting thoughts:
 • de asemenea = also
 • încă = still
 • în orice caz = however
 • prin urmare = therefore
 • pe de altă parte = on the other hand
 • în prezent = currently
 • de fapt = in fact
 • în cele din urmă = finally
 • totuşi = nevertheless
 • prin urmare = consequently
 • într-adevăr = indeed
 • în loc să = instead
 • de asemenea = likewise
 • în plus = moreover
 • între timp = meanwhile
 • în cele din urmă = eventually
 • în afară de asta = besides
 • cu siguranță = certainly
 • în plus = in addition
 • apoi = then
romanian
english

인기

0
Jackie
Flag영어 (English)19시간 전
코멘트: 3보고하기
jackie
translation
fluency
conversation
vocabulary
0
Shana
Flag영어 (English)17시간 전
코멘트: 1보고하기
second language
non-native speakers
0
Kenda
Flag스페인어 (Spanish)14시간 전
코멘트: 2보고하기

Maria-Camelia

Flag
(230)
$22.00-24.00
USD/h
class
루마니아어 (Romanian)
globe
루마니아
time
326
레슨 예약할까요?