0

A few must-know adverbs and phrases for connecting thoughts in Romanian

9달 전
* Câteva adverbe pe care trebuie să le știi pentru a-ți conecta gândurile:
* A few must-know adverbs and phrases for connecting thoughts:
 • de asemenea = also
 • încă = still
 • în orice caz = however
 • prin urmare = therefore
 • pe de altă parte = on the other hand
 • în prezent = currently
 • de fapt = in fact
 • în cele din urmă = finally
 • totuşi = nevertheless
 • prin urmare = consequently
 • într-adevăr = indeed
 • în loc să = instead
 • de asemenea = likewise
 • în plus = moreover
 • între timp = meanwhile
 • în cele din urmă = eventually
 • în afară de asta = besides
 • cu siguranță = certainly
 • în plus = in addition
 • apoi = then
romanian
english

인기

0
Marika
Flag이탈리아어 (Italian)3시간 전
코멘트: 0보고하기
italiano
verbi
imperativo
imperative verbs
autumn bucket list
0
Paula
Flag영어 (English)2일 전
코멘트: 11보고하기
english
american english
prepositions
grammar
quiz

Maria-Camelia

Flag
(218)
$21.50-24.00
USD/h
class
루마니아어 (Romanian)
globe
루마니아
time
306
레슨 예약할까요?